Privaatsuspoliitika

Privaatsustingimused

Privaatsustingimused alates 11.11.2023

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on OÜ Tuctuc (büroo aadress Sütiste tee 52-88, 13420 Tallinn, registrikood 14698984, e-post: tuctucylemiste@gmail.com).

 1. Isikuandmete töötlemisel järgitakse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu 27. aprill 2016. aasta määrusel (EL) 2016/679 (Isikuandmete Kaitse Üldmäärus) ning teisi Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.
 2. Vastutav töötleja kogub isikuandmeid Tuc Tuc kauplustes ning veebipoes tuctuc.ee (edaspidi Veebipood) püsikliendiks registreerida soovijatelt (edaspidi Klient) taotluse esitamisel, kes vastaval taotlusel kinnitab oma nõusolekut püsikliendiks registreerimise tingimustega.
 3. Vastutav töötleja kogub Veebipoes ka püsikliendiks mitte registreerunud ostjate poolt sisestatud isikuandmeid mahus, mida on vaja lepingu täimiseks. Vastutav töötleja edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.
 4. Vastutav töötleja kogub järgmiseid isikuandmeid: nimi, sugu, sünnipäev, isikukood, aadress,  telefoninumber, e-posti aadress, kauba kohaletoimetamise aadress ja ostuajalugu. Kõiki vastutavalte töötlejale teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
 5. Isikuandmeid kogutakse ning neid töödeldakse järgmistel eesmärkidel: lepingu täitmiseks, kauba kliendile saatmiseks, ostuanalüüside tegemiseks, püsikliendiprogrammi teenindamiseks, sh. soodustuste tegemiseks ja turunduslike sõnumite saatmiseks. 
 6. Vastutav töötleja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juriidilisest isikust volitatud töötlejatele tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt volitatud töötleja on kohustatud hoidma töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. Sellisteks volitatud töötlejateks on lepingulised koostööpartnerid nagu kassatarkvara, makselahenduste, transporditeenuste, SMS teenuste, E-maili teenuste ja serverimajutusteenuste pakkujad, sealhulgas, kuid mitte ainult: Ektaco AS, Erply Ltd, Swedbank AS, Maksekeskus AS, Eesti Post AS, Itella Estonia OÜ, DPD Eesti AS, Omniva Eesti, Venipak OÜ.
 7. Vastutav töötleja rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
 8. Vastutav töötleja võib saata Kliendile uudiskirju ning pakkumisi kliendi e-posti aadressile või SMSi vahendusel ainult juhul, kui klient on andnud selleks eelnevalt nõusoleku. Kliendil on õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta, loobudes uudiskirja tellimusest läbi vastava unsubscribe lingi, mis on toodud igas uudiskirjas või SMS sõnumis.
 9. Isikuandmed säilitatakse 5 aastat arvates viimasest tehingust ning isikuandmete kustutamisega anonümiseeritakse ostuajalugu. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
 10. Kliendil on igal ajal õigus tagasi võtta enda nõusolek isikuandmete töötlemiseks püsikliendiprogrammi raames ja nõuda oma andmete kustutamist. Alates andmete kustutamise hetkest, ei saa vastutav töötleja pakkuda Kliendile liikmelisusega kaasnevaid soodustusi vastutava töötleja poolt hallatavates müügipunktides ja veebipoes. Maksete ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral on vastutaval käitlejal õigus säilitada isikuandmeid kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
 11. Kliendi isikuandmete töötlemisega seotud teabe väljastamise, parandamise, andmete ülekandmise või kustutamise taotlusi saab esitada kirjalikus vormis ja Kliendi poolt või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile tuctucylemiste@gmail.comvõi paberkandjal allkirjastatult OÜ TucTuc postiaadressile (Sütiste tee 52-88, 13420 Tallinn).
 12. Juhul kui Klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi on Kliendil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.